Aktuálny liturgický program

 

Parochija Čirč, Pokrov Presvjatoj Bohorodicy,1843

Filiji Ruská Voľa n/P., Obručne.

Program sv. liturgiji počas ciloho tyždňa:      Piatyj tyždeň Velikoho postu

Datum                2018

čas

Namirenije =  Božestvennaja liturgia

Ponediľok: 12.3.  

17.30

+ Helena, Pavol, Joann, Joann, d.r. Iľaščikova č. 235

Vivtorok: 13.3.

 

17.00

 

I.+ Michal, Štefan, Eva, Julia, Anna, d.r. Iľaščikova 236

II.+ Joann Varchola, do roka, d. najbližšy

Sereda: 14.3.     

Strimanosť od mjasa    

17.30

Liturgia opered posvjaščenych dariv:

*Michal, Helena i cila rod., d.r. Sterančakova

 Četver: 15.3.  

Krestna Doroha po službi

17.30

 

16.00

I.+  za dušy pomeršych na kotry si nichto nepamjatat, d. č.181

II.+ Joann, Joann i proč. z rodu, d.č. 36

Ruska Voľa  + Nikolaj, Anna i proč., d.r. Žuravčikova

Pjatnica: 16.3.

Strimanosť od mjasa

17.30

Liturgia opered posvjaščenych dariv:

I.*boľašča: Irina, d. znama Bohu

II.* pro diti peršopričastniky z roku 2017, d. rodiče

Subota: 17.3.

Akafistova subota

  8.00

I. + Peter, Marta, Joann, d. r. Šimova č.56

II. + Joann, Anna, Andrej, Peter, d. Varcholova č. 234

Neďiľa: 18.3.        8. hl.

5. neďiľa Velikoho postu

  8.00

10.30

  8.30

10.00

Lit. sv. Vasiľa V.: * pomič Sv.Ducha:  j.Martin i j.Marek

Lit. sv. Vasiľa V.: * pomič Sv.Ducha: Anna Šoltesova č.14

Obručne * pro dobro našoj parochiji

Ruska Voľa – Vladimir Dzvonik, d. Helena

Grekokat. par. urjad: t.č. 052/ 49 28 112, j. Martin Tkačin 0915 526 880,   j. Marek Baran 0904 738 542

 

Oznamy

Dnes zaprošujeme všytky ženy – materi zo spolku materi o 14.00 na faru.

Dnes  o 15.30 h. bude Umolenije ku Najsv. Eucharistii.

Striča pervopričastnikiv: ponediľok o 15.00 h. na fari i pjatnicu o 13.00 h. na fari.

Zaprošame všytkych kuratoriv v ponediľok o 19.00 h. na faru. Učasť je nutná!

Všytkych molodych od 14 rokiv zaprošame na Kvitnyj vikend (23.-25.3.2018) do našoho centra pre molodež v Juskovej Voli, de bude bohatyj program. Cina vikendu je 20 eur. Ukončiňa Kvitnoho vikendu bude na Kvitnu nediľu 25.3. stričou molodeži s našym vladykom Joannom Babjakom SJ. Chto by sja chotiv zučastniti Kvitnoho vikendu abo Kvitnoj nedili naj sa naholosiť u o. duchovnych.

V nediľu 18.3. zbirka Na pomič prenasledovanych christijaniv a utečenciv.

Artos 0,70 eur, Blahovistnik 0,50 eur, Slovo – pid zvonicou.

Vo Velikym posti, pozyvame ďiti zapojiti sja do aktivit: Post s Prečistou Ďivou Marijou i do molitvy ružancja vse četver pred liturgiou o 17.00.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Oznamy v ramci Juvilejnoho roku Prjašivskoj archieparchiji:

V ťim Juvilejnym roku choče naš vladyka Joann Babjak,  odmeňiti manželsky pary, kotry slavjať v ťim roku svoje 50., 55., 60.,(a dalše po 5 rokiv) juvileja svj. Tajny manželstva. Prosime všytky pary z našoj parochiji, kotry slavjať toto juvilejum žeby sja naholosili u o. duchovnych čim skirše.

V perši časti cerkvi /babinec abo pritvor/ je vyvisene Kalendarijum juvilejnoho roka Prjašivskoj archijeparchiji 2018, na kotrim najdete informaciji o všytkych holovnych akcijach, kotry sja buduť konati v ramci Juvilejnoho roka.

Jedna z holovnych liturgickych slaviň, bude už 4. februára 2018 v Ľucini  o 10.00 h. Serdečni Vas  zaprošujeme. Tota liturgia bude vysielana aj na STV 2 o 10.00

S radisťou Vam oznamijeme, že v časi Juvileja Prešovskoj Archieparchiji (200- ričnici) od 1.1 do 31.12.2018, sme dostali od Apoštolskoj penitenciariji dekret o ziskaňu povnych odpustiv. Ziskati povnyj odpust možete kiď prijmete: - svj. Tajnu pokajaňa / spoviď/

                              - Prijati Najsvjatijšu Jevcharistiju /svjate Pričasťa/                    i pomolite sja:

- Molitvu na namirenije Svjatišaho Otca Františka /Otče naš..., Bohorodice Ďivo..., Viruju vo jedinaho Boha..., Slava Otcu, i Synu, i Svjatomu Duchu...,

                                   v tych 10 Cerkvach Prešovskoj Archieparchiji.

1.Katedraľnyj sobor Sv. Joanna Krestiteľa v Prešovi,          2.Bazilika Uspenija Prisnodivy Mariji v Ľuciňi

3.Cerkov Uspenija Presvj. Bohorodicy v Humennim,          4.Cerkov svj. Apostoľiv Petra i Pavla v Bardejovi,

5.Cerkov svj. Apostoľiv Petra i Pavla v Popradi,                  6.Cerkov  Božoj mudrosti vo Svidniku,

7.Cerkov bl. Svjaščen. Vasiľa Hopka v Snini-Berehy,          8.Cerkov bl. Svjašč. Vasiľa Hopka vo Stropkovi,

9.Cerkov Uspenija Presvjatoj Bohorodicy vo Vranovi nad Topľou – Čemerňim,

10.Cerkov Neporočnoho začatija Presvjatoj Bohorodicy na hori Zvir v Litmanovoj.

 

 

Publikované: 12.3.2018 13:02:59 | Zobrazené: 575
toplist