Aktuálny liturgický program

 

Program sv. liturgiji počas ciloho tyždňa:                             

Datum                2018

čas

Namirenije = služba Boža

Ponediľok: 30.4.

Procesija iz cerkvi na Marijansku Čirčansku horu.

18.00

 

14.00

I* Ľubomir, Nadežda, Lukaš, Zuzana, Barbora i jich r., d. 187

II. + Nikolaj i proč. iz r., d. Labašova č. 28

III. + Magdalena, do roka, d. Magdalena

Vivtorok: 1.5.

 

Počas sv. liturg. spovidaňa

  8.00

 

11.00

I. + Vasiľ i proč. iz r. Žuravčikovych, d. č. 30

II.+ Joann, Maria, Maria, Anna, Maria i proč. d. Sterančakova

Ruska Voľa  - blahodarna: Joann  Žuravčik i cila rod.

Sereda:  2.5.

Oddanije Prepolovenija

18.00

I. + Nadežda, Vasiľ, Vasiľ, Helena, Vladimir, d. Michal č.173

II.+ Dušan Jarošik, d. r. Krompaščikova č. 227

Četver:  3.5.

18.00

I. + Ilija Majdak, do roka, d. Anna

II. + Joann Šima, do roka, d. znama Bohu

Pjatnica:  4.5 

Perša v misjacu je zasvjačena Najsvj. Serdcu Isusa Christa

       strimanosť od mjasa

  7.30

15.00

18.00

17.30

Spovidaňa   chvorych

Spovidaňa v cerkvi Pokrova Preč. Ď. M

*Ľubomir s r., Rastislav s r., Tatiana s r., Jana s r., d. r. Rabska

Ruska Voľa - + Anna Plavčanova, do roka

Subota: 5.5.

Neporočne Serdce Ď. M.

  8.00

I. + Počit. N. S. IC XC-a, Katarina Pydova, do roka

II.+ Zuzana, Jakim, Sandra, Gmitro, Maria iz r. Čupakovych č.168

Neďiľa: 6.5.  

6. n. po Paschi

Nediľa sľiporoždennaho

  8.00

10.30

10.00

 8.30

* blahodarna: Lucia i cila jej rod., d. r. Urdova č. 343

* blahodarna: Juraj i cila jeho rod., d. r. č. 77

Ruska Voľa -  * pro dobro našoj parochiji

Obručne  - iz r. Štefančikovych, d. Tatiana

Grekokat. Par. urjad: t.č. 052/ 49 28 112, j. Martin Tkačin 0915 526 880,   j. Marek Baran 0904 738 542

 

Dnes večurňa nebude.

Striča pervopričastnikiv v pjatnicu o 13.00 h. na fari.

Striča miništrantiv v seredu o 16.00 h.      

Serdečni zaprošujeme na Marijansku čirčansku horu v ponediľok. Procesija iz cerkvi o 14.00 h. Pozyvame diti i molodež, na hori budut pro nich pripraveny aktivity, do kotrych sja možut  zapojiti.

Počas Paschaľnych svjat až do Rusaľa sja molitva Carju nebesnyj nemoliť.

            Slovo, Blahovistnik, Artos, Prameň pid zvonicou.

 

Ohlašky:

Michaela Šimova, divka rodičiv Michala a Viery, r. Labašovoj, gr.kat., nar. v Starej Ľubovni, žyje v Čirču a Anton Oslovič, syn rodičiv Antona a Mariji, r. Ceperkovoj, rim.kat., nar. v Prešovi, žyje v Dubovici - I. raz

 

 

toplist