Aktuálny liturgický program na tento týždeň

 Parochija Čirč, Pokrov Presvjatoj Bohorodicy,1843

Filiji Ruská Voľa n/P., Obručne.

Program sv. liturgiji počas ciloho tyždňa:               

Datum           2017

čas

Namirenije = služba Boža

Ponediľok: 30.10.

17.00

15.30

+ Štefan, Janik, Joann, d. r. Čerkalova  č. 229

Ruska Voľa : + Maria Gmitrova, jak ročna

Vivtorok: 31.10.

Bl. Svjaščen.Teodor Romža

17.00

+ Larisa Spilkova, do roka, d. Ľudmila

Sereda: 1.11.

V každym seľi po službi Božoj, bude panachyda na temetovi

  8.00

 

10.00

10.30

I. + Joann Jopko, jak 40 – dňova, d. Helena

II. + Joann i proč., d.  r. Mikitova

Ruska Voľa + za dušy vsich pomeršich

Obručne + za dušy vsich pomeršich

Četver: 2.11.

17.00

I. * David i Ivana, pro dobro jich manželstva

II. + Michal Gernat – Škriak, do roka

Pjatnica: 3.11.

Perša pjatnica v misjacu

je zasvjačena Najsvjatišomu Serdcu Isusa Christa

 

Strimanosť od mjasa

  7.30

10.00

14.30

17.30

17.00

spovidaňa chvorych

Spovidaňa chvorych vo filiach – Obručne, R. Voľa.

Spovidaňa v cerkvi Pokrova Preč. Ď. M

*blahodar. Lukaš, Ľuboš, Lucia, d. Dufalova  č.112

Ruska Voľa  + Nikolaj, Joanna r. Sovičovych, d. G. Š.

Subota: 4.11.

Neporoč. Serdce  Ď. Mariji

  8.00

15.00

I. + Nikolaj Varchola, d. Maria č. 239

vinčanka: David  i Ivana

Neďiľa: 5.11.      5. hl.

22. neďiľa po Sošestviju

Svjataho Ducha

  8.00

10.30

  8.30

  9.30

* pro dobro našoj parochiji

* Joann i Veronika Polomsky, d. najbližšy z rodiny

Ruska Voľa  * boľašči Vladimir

Obručne – d.r. Leščinska

Grekokat. par. urjad: t.č. 052/ 49 28 112, j. Martin Tkačin 0915 526 880,   j. Marek Baran 0904 738 542                            

Vo vivtorok o 14.30 hod. bude striča ďiti od 5. až 8. roč. na striču na faru a v  subotu o 15.00 hod.  zaprošame ďiti od 1. až 4. roč. na striču na faru.

V pjatnicu  striča molodych na fari.

V seredu 1. 11. o 14.25 h bude na RTVS 2 odvysielanyj dokument Gojdič - Láska nadovšetko. 

V subotu – fatimska subota našoho dekanatu v Ľutiny. Naholositi sja do seredy.

Možete zapojiti sja do kampaňi - Svička za nenarodženy ďiti. 2. novembra, na SK-u molime sja za všytky nenarodženy ďiti. Svička, kotra stojiť 1 euro, podporujete organizaciu Forum žyvota. 

Slovo, Misionar, Blahovistnik i Artos - kto choče na rik 2018, treba sja zapisati sja u o. duchovnych.

 

 

Oholosky:

      Martin Vrabeľ, syn rodičiv Joanna a Viery, r. Dufalovej, gr.kat.,nar. v Starej Ľubovni, žyje v Čirču a Juliana Lichvarčikova,  divka rodičiv Joanna a Anetty r. Galuščakovej, gr.kat., nar.v St. Ľubovni, žyje vo Vislanky.  - III. raz

  David Diňa, syn rodičiv Pavla a Evy, r. Pagorovej, rim.kat.,nar. v Starej Ľubovni, žyje v Ľubotyni a Ivana Spišakova,  divka rodičiv Joanna a Heleny r. Kravcovej, gr.kat., nar.v St. Ľubovni, žyje v Čirču.  - III. raz

   Martin Polák, syn rodičiv Martina a Katariny r. Štuckovej, gr.kat., nar. v Starej Ľubovni, žyje v Ľubotini a Martina Kopčáková, divka rodičiv Michala a Anny r. Konevalovej, rim.kat., nar. v Starej Ľubovni, žyje v Kolačkovi. – III. raz

   Maroš Pyda, syn rodičiv Milana a Anny r. Piter- Bučkovej, gr.kat., nar. v Starej Ľubovni, žyje v Čirči a Marcela Filičková, divka rodičiv Martina  a Marcely  r. Nemergutovej, gr.kat., nar. v Starej Ľubovni, žyje v Šariškim Jastrebju. – I. raz

 

toplist