Aktuálny liturgický program na tento týždeň

 Parochija Čirč, Pokrov Presvjatoj Bohorodicy,1843

Filiji Ruská Voľa n/P., Obručne.

Program sv. liturgiji počas ciloho tyždňa:               

Datum           2017

čas

Namirenije = služba Boža

Ponediľok: 6.11.

17.00

15.30

I. + Eliaš Majdak, jak pohrebna

II. + Michal, Nikolaj, Michal, Zuzana, d.r. Gernatova  č. 204

Vivtorok: 7.11.

17.00

+ Igor, do roka, d. A. Šoltesova č. 210

Sereda: 8.11.

Sobor Arichistratiha Michaila i pročich bezplotnych sil.

  8.00

17.00

16.30

15.00

* pro dobro našoj parochiji

* Michal, Helena, Slavomir s r., Renata s r., Zuzana s r.,d.č. 199

Ruska Voľa – blahosloviňa cerkvi i liturg. vešči

Obručne

Četver: 9.11.

17.00

I. + Eliaš, Maria, Joann, Michal, d.r. Gernatova č. 214

II.+ Joann, d.r.Krompaščikova č. 17

Pjatnica: 10.11.

     Strimanosť od mjasa

17.00

I.+ Maria, Joann, Maria, Ondrej, Michal, d. Emil Šima č.163

II.+ Maria, Helena, Anna, Zuzana, Joann, Katarina, Vojtech      z r. Gladišovych, d. Nadežda

Subota: 11.11.

  8.00

I. * Terezia, Daniel, Anna, Vladimir, d.r. Vrabľova č. 54

II. + Andrej, Anna, Juraj, Joann, d.r. Tacakova č. 95

Neďiľa: 12.11.      6. hl.

23. neďiľa po Sošestviju

Svjataho Ducha

Kermeš:  Ruska Voľa

(pered sv. liturgiou bude Moleben ku Najsv. Sercu Isusa Christa)

  8.00

  8.30

10.30

 

* Joann, d.r. Kovačova č. 195

Obručne

Ruska Voľa – chramove toržestvo

Sobor Archistratiha Michaila i pročich  bezplotnych sil.

Serdečni  zaprošame!

Grekokat. par. urjad: t.č. 052/ 49 28 112, j. Martin Tkačin 0915 526 880,   j. Marek Baran 0904 738 542                            

V ponediľok o 15.00 hod. bude striča  miništrantiv na fari. V subotu o 15.00 hod.  zaprošame ďiti od 5. až 8. roč. na striču na faru.

V čertver po službi Božoj Molitvenna striča s blahosloviňom

V pjatnicu  striča molodych na fari.

Slovo, Misionar, Blahovistnik i Artos - kto choče na rik 2018, treba sja zapisati sja u o. duchovnych. Čim skorej, žeby sja objidnalo.

Ruska Voľa brigada v ponediľok o 9.00 hod.

Oholosky:

Maroš Pyda, syn rodičiv Milana a Anny r. Piter- Bučkovej, gr.kat., nar. v Starej Ľubovni, žyje v Čirči a Marcela Filičková, divka rodičiv Martina  a Marcely  r. Nemergutovej, gr.kat., nar. v Starej Ľubovni, žyje v Šariškim Jastrebju. – II. raz

 

Publikované: 6.11.2017 23:09:36 | Zobrazené: 552
toplist