Aktuálny liturgický program na tento týždeň

 Parochija Čirč, Pokrov Presvjatoj Bohorodicy,1843

Filiji Ruská Voľa n/P., Obručne.

Program sv. liturgiji počas ciloho tyždňa:               

Datum           2017

čas

Namirenije = služba Boža

Ponediľok: 25.9. 2017

18.00

+ Joann Jopko, jak pohrebna

Vivtorok: 26.9.

18.00

+ Joann, Anna, Joann, Maria, Anna, Slavomir i Andrea, 

                                                d. r. Gernatova č. 248

Sereda: 27.9.

18.00

I. + Anna Kravcova, do roka

II.+ Maria, Vladimir, Igor, d. A. Šoltesova č. 210

Četver: 28.9

18.00

+ Anna Kseničova, i panach. proč., d. r. Kubova č.177

Pjatnica: 29.9.

Strimanosť od mjasa

18.00

I. * blahodarna­: Pavol i cila rod., d. r. Varcholova č. 262

II. + Viktor i Jozef Šarišsky, d. r. Duranikova č. 18

Subota: 30.9.

  8.00

17.00

+ Joann Čekan, ročná služba

Velika Večurňa s litijou – Pokrova M. Božoj

Neďiľa: 1.10.        8. hl.

17. neďiľa po Sošestviju

Svjataho Ducha

Pokrov Presvjatyja Bohorodicy

Chramove toržestvo

  8.00

10.00

10.30

  9.30

  8.00

* blahodarna:  Michal Kijovskyj s rod., d. znama Bohu

 Akafist ku Preč. Ďivi Mariji

* pro dobro našoj parochiji

Ruska Voľa

Obručne

Grekokat. par. urjad: t.č. 052/ 49 28 112, j. Martin Tkačin 0915 526 880,   j. Marek Baran 0904 738 542

 

Dnes pochoron: Joann Jopko o 13.00 hod. v Domu nadiji.

Ďakujeme znami Bohu virničky i jej rodini  za dar – plachty do Domu nadiji.

Kto by ste chotili jak rodina abo virnik  darovati na cerkov novy rizy /na bohoslužiňa/ naholoste sja u o. duchovnych.

Striča miništranťiv bude v poneďiľok o 15.30 hod. V pjatnicu bude striča molodych na fari.

Ohlašky:

Lukáš Plavčan, syn rodičiv Joanna a Mariji , rod. Duchovoj , gr.kat., nar. v Starej Ľubovni, žyje v Ruskej Voli a Ivana Pjurova, divka rodičiv Štefana a Marty, rod. Bujnovskoj, rim.kat., nar. v Starej Ľubovni, žyje v St. Ľubovni. – II. raz

Lukáš Krafčík, syn rodičiv Joanna a Anny , rod. Varcholovoj , gr.kat., nar. v Starej Ľubovni, žyje v Čirči a Renata Barlikova, divka rodičiv Jozefa a Heleny, rod. Dufalovoj, rim.kat., nar. v Starej Ľubovni, žyje v Novej Ľubovni. – I. raz

Oznam k procesu blahorečiňa Božoho sluhu Joanna Ivana Mastiliaka CSsR: V ramci vysluchaňa svidkiv v procesi o životi a povesti svjatosti Božoho sluhu svjačšenika Joanna Ivana Mastiliaka CSsR, prosiť naš Archijepiskopskij urjad v Prjašivi, že kiď je dakto, kto ho poznal, abo znate o dakim, kto ho osobne poznal a môže svidčiti o joho životi, môžu sja priholosity a pomoči tak tomu procesu. Calyj oznam je na nastenky. Informovaty sja možete i u o. duchovnych.

 

 

Publikované: 25.9.2017 14:41:10 | Aktualizácia: 26.9.2017 14:43:31 | Zobrazené: 604
toplist