Aktuálny liturgický program na tento týždeň

 Parochija Čirč, Pokrov Presvjatoj Bohorodicy,1843

Filiji Ruská Voľa n/P., Obručne.

Program sv. liturgiji počas ciloho tyždňa:               

Datum           2017

čas

Namirenije = služba Boža

Ponediľok: 9.10. 2017

17.30

+ Magdalena, jak 40-dňová, d. Magdalena

Vivtorok: 10.10.

17.30

+ Milan i proč. z rod., r. Pastorčikova č. 30

Sereda: 11.10.

17.30

I. + Imrich, Helena, Vasiľ, Helena, Anna, d. r. č. 187

II. + Joann, Margita, Michal, d. Emil Urda č. 115

Četver: 12.10.

17.30

I. + Helena, Juraj, Julia, Maria, Anna, d. Ščerbakova  96

II.+ Anna Vataščakova, pan: i proč. z rodu, d. Helena

Pjatnica: 13.10.

           Strimanosť od mjasa

17.30

I.+ Michal, Maria, Joann, Maria, Eliaš Maria, Joann, d.r. č.182

II. + Maria, Nikolaj, Maria, Vasiľ, d. r. Dufalova 182

Subota: 14.10.

  8.00

10.00

+ Joann Varchola, do roka, d. najbližše členove rodiny

Hora Jawir (Poľsko) – Pokrov Presvjataja Bohorodicy

Neďiľa: 15.10.      2. hl.

19. neďiľa po Sošestviju

Svjataho Ducha

Sv. Otciv sedmoho Nikejskoho sobora

  8.00

10.30

  9.30

  8.30  

* pro dobro našoj parochiji

* moloďata: Lukaš a Renata Krafčikovy, d. rodina

Ruska Voľa

Obručne –  davať r. Leščinska

Grekokat. par. urjad: t.č. 052/ 49 28 112, j. Martin Tkačin 0915 526 880,   j. Marek Baran 0904 738 542

 

Dnes bude večurňa o 14.30.                                     

V pjatnicu  striča molodych na fari.

V sobotu o 16.00 zaprošame všytky ďiti od 1. až 8. roč. na striču na faru.

Ďakovnyj list: o. Miroslav Sentivan, spravca f. Orjabina zasilať Ďakovný list, v kotrym ďakuje za zbirku, kotra im pomože pri obnovi a rekonštrukciji ikonostasu. V Čirču sa vyzbiralo 932 e. a v Ruskoj Voli 68 e. Všytkym kotry podarovali vyprošuje Bože blahosloviňa.

Puť Pokrova Materi Božoj na horu Jawir v Poľsku. Kto chočete iti naj sja naholosjať do četverha u o. duchovnych.  Objednať sja autobus.

Ruska Voľa n/P virnikiv – zaprošame na brigadu do Cerkvi v četver 12.10. o 9.00 hod.

Blahovistnik – 0,50 e., Artos – 0,70 e.

Oholosky:

Lukáš Krafčík, syn rodičiv Joanna a Anny , rod. Varcholovoj , gr.kat., nar. v Starej Ľubovni, žyje v Čirči a Renata Barlikova, divka rodičiv Jozefa a Heleny, rod. Dufalovoj, rim.kat., nar. v Starej Ľubovni, žyje v Novej Ľubovni. – III. raz

Milan Pyda, syn rodičiv Milana a Anny r. Piter- Bučkovej, gr.kat., nar. v Starej Ľubovni, žyje v Čirči a Emília Dvorščáková, divka rodičiv Emila a Ľudmily r. Luteránovej, gr.kat., nar. v Starej Ľubovni, žyje v Šarišskim Jastrebju. – II. raz

Milan Dirga, syn rodičiv Milana a Anny r. Farkašovej, gr.kat.,nar. v Starej Ľubovni, žyje v Kyjovi a Ivana Gernatova,  divka rodičiv Michala a Ľubomiry r.Pariľakovej, gr.kat.,nar.v Starej Ľubovni, žyje v Čirču.  I. raz

Publikované: 9.10.2017 0:03:51 | Zobrazené: 566
toplist