"COVID - 19" INFORMÁCIE

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sa všetkým osobám zakazuje s účinnosťou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania, vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátorom, rúškom, šálom, šatkou, atď.)

Zároveň na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dôrazne vyzýva osoby staršie ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady (napríklad za účelom nákupu, návštevy zdravotníckeho zariadenia).

 

Úrad verejného zdravotníctva s účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť:

- predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín  na osobitné lekárske účely,

- lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok,

- predajne drogérie,

- predajne novín a tlačovín,

- predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií.

 

 

Súvisiace odkazy

toplist