Cyklistická cestička Čirč

V júni 2019 sa naša obec zapojila do výzvy Prešovského samosprávneho kraja: "Výzva pre región - II. kolo". V rámci výzvy sme v podprograme "Podpory cyklodopravy a cykloturizmu" požiadali o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK vo výške 20 500,- €. S radosťou sme prijali fakt, že naša žiadosť bola úspešná a dňa 21.10.2019 ju zastupiteľstvo PSK uznesením č. 311/2019 schválilo. Finančné prostriedky z tejto dotácie boli určené na vytvorenie projektovej dokumentácie a geodetického zamerania na cyklotrasu v katastrálnom území našej obce. Táto cyklotrasa bude jedným z úsekov kostrovej siete cyklistických trás v PSK a priamo sa napojí na medzinárodnú trasu EuroVelo 11 a už existujúci infraštruktúru projektu Aqavelo. V našej obci ide o cyklotrasu, ktorá bude napojená na hraničný priechod Čirč-Leluchów.

Súvisiace odkazy

toplist