Kam s BIOodpadom?

 

Opäť posúvame hranice v separovaní odpadu!
Cez projekt dnes dorazili kompostoméry pre bioodpad ( tráva, šupy z ovocia a zeleniny... ) .
Veríme, že po kontrole, ktorá prebehne za pár dni rozmiestníme ich po obci a spoločne prispejeme k zlepšovaniu životného prostredia v našej obci.

 

  

 

Čo sa považuje za bioodpad? 

 

toplist