Oznam


30.4.2019 bude prerušená prevádzka ZŠ s ŠKD z dôvodu metodického dňa učiteľov (školenie)
toplist