Oznam o prerušení prevádzky

Riaditeľ ZŠ s MŠ v Čirči Vám týmto oznamuje prerušenie činnosti ZŠ , MŠ, ŠKD a ŠSZ v Čirči počas jesenných prázdnin
v dňoch od 30.10. do 1.11. 2017
Vyučovanie , prevádzka MŠ a ŠSZ začne 2.novembra vo štvrtok.
So súhlasom zriaďovateľa školy.

Mgr. Milan Varchola
riaditeľ školy

toplist