Oznam o prerušení prevádzky

Riaditeľ ZŠ s MŠ v Čirči Vám týmto oznamuje prerušenie činnosti ZŠ , MŠ, ŠKD a ŠSZ v Čirči počas vianočných prázdnin

od 23.12. 2017 do 5.1. 2018

Vyučovanie, prevádzka MŠ a ŠSZ začne 8.1.2018 v pondelok.
So súhlasom zriaďovateľa školy.

Mgr. Milan Varchola
riaditeľ školy

Publikované: 22.12.2017 0:11:21 | Aktualizácia: 22.12.2017 0:17:04 | Zobrazené: 133
toplist