Oznam o prerušení prevádzky


Riaditeľ ZŠ s MŠ v Čirči Vám týmto oznamuje prerušenie činnosti z dôvodu 1. chrípkovej epidémie ZŠ, ŠKD v Čirči v dňoch od 21.2.2018 do 23.2. 2018

a prerušenie činnosti z dôvodu 2. jarných prázdnin ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠSZ v dňoch od 26.2. 2018 do 4.3. 2018

Prevádzka ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠSZ začne dňa 5.3.2018 t.j. pondelok.

Publikované: 20.2.2018 23:09:46 | Zobrazené: 165
toplist