Požehnané sviatky!


 Láska Zeleného štvrtku,viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

 Christos Voskrese!

toplist