Prerušenie prevádzky


oznamujeme prerušenie prevádzky ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD od 03.11.2020 do 05.11.2020.
toplist