Prerušenie prevádzky ZŠ

Riaditeľ ZŠ s MŠ v Čirči v zmysle vyhlášky MŠ SR č.231/2009 par.3 odsek 10 o organizácii školského roka na základných a stredných školách udeľuje so súhlasom zriaďovateľa v dňoch 26.10. – 30.10. 2020 riaditeľské voľno žiakom 2.A triedy – počet žiakov 14 z dôvodu epidemiologických opatrení COVID-19 Nástup do školy bude 03.11.2020 Minister školstva podľa §150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z.z. rozhodol s účinnosťou od 26.10.2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie bod 2/b v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku 2.stupeň ZŠ špeciálne triedy – počet žiakov 28 Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou.

K stiahnutiu

toplist