Projekt KÚPEĽNÉ MESTÁ

"Kúpele poľsko - slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu PLSK.01.01.00-12-0015/16. Viac o tomto projekte v prílohe.

K stiahnutiu

toplist