Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Čirč


Termín a miesto doručenia požadovaných dokladov:

do 31.05.2019 do 13:00 hod.

na poštovú adresu: Obec Čirč, Čirč 208 ,065 42 Čirč alebo do podateľne Obecného úradu Čirč, s označením:

,,Neotvárať'- výberové konanie ZŠ s MŠ".

 

K stiahnutiu

toplist