Zápis do MŠ

Základná škola s materskou školou v Čirči oznamuje rodičom, že zápis 3-6 ročných detí do materskej školy pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch od 2.5.2019 do 15.5.2019.
Zápis prebieha v materskej škole denne počas prevádzky od 7°°hod. do 16:30 hod. So sebou si doneste rodný list dieťaťa.

V prvom rade riaditeľ akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z.; môžeme ich nazvať aj „zákonné podmienky“:
- prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy.

Tešíme sa na Vás!

toplist