Žiadosť veterinárnej a potravinovej správy

Regionálna veterinárna a potravinová správa žiada obyvateľov obce Čirč o súčinnosť pri registrovanom chove ošípaných
toplist