Mikroregión Minčol

21.11.2018

Dodatok č. 2

Ochrana rieky Poprad -Kanalizácia a ČOV Čirč dotácia z Environmentálneho fondu


21.11.2018

Zmluva kanalizácia Čirč

zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu


12.9.2018

Dodatok č. 1 k zmluve č. 0806/2018

Dodatok č. 1
k zmluve o manažmente verejného obstarávania č. 0808/2018


25.6.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/46

Kompostovanie v mikroregióne Minčol16.9.2014

Ochrana povodia hraničnej rieky Poprad 2.etapa

Ochrana povodia hraničnej rieky Poprad 2.etapa

toplist