Verejný register odberateľských vzťahov

23.11.2018

otp-banka

Rozhodcovská zmluva


23.11.2018

otp-banka č.5006/18/015-ZZ-02

Zmluva o pristúpení k záväzku


23.11.2018

otp-banka č.128174 08U01

Zmluva o vystavení platobnej bankovej záruky


21.11.2018

Dodatok č. 2

Ochrana rieky Poprad -Kanalizácia a ČOV Čirč dotácia z Environmentálneho fondu


21.11.2018

Zmluva kanalizácia Čirč

zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu


12.9.2018

Dodatok č. 1 k zmluve č. 0806/2018

Dodatok č. 1
k zmluve o manažmente verejného obstarávania č. 0808/2018


25.6.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/46

Kompostovanie v mikroregióne Minčol14.7.2014

Zmluva o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR č. WTSL.01.02.00-12-150/10

Zmluva o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR

toplist