Dodatok č. 1

Typ: Dodávateľská
Číslo:
Predmet : Dodatok č. 1 k UZ č. 114382-2013 
Partner: Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.
IČO: 00682420
Adresa: Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
Dátum zverejnenia: 6.5.2014 
Dátum účinnosti: 7.5.2014 
Deň podpisu: 5.5.2014 
Platnosť od: 7.5.2014 
Platnosť do:  
  dodatok_k_zmluve_szrb.pdf, Veľkosť: 413.27 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Úverová zmluva

Dodatok: Dodatok číslo 12014 k zmluve OTP City Konta

Dodatok: Dodatok k zmluve o dielo 01/2010

toplist