Zmluva č. 07/2014

Typ: Dodávateľská
Číslo: 07/2014 
Predmet : Zmluva o dielo č. 07/2014 uzatvorená v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 
Partner: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
IČO: 36168 335
Adresa: Hodžová 3292/3, 058 01 Poprad
Dátum zverejnenia: 26.11.2014 
Dátum účinnosti: 27.11.2014 
Deň podpisu: 26.11.2014 
Platnosť od: 27.11.2014 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1 667 267,78 EUR 
  zmluva_o_dielo_c_07_2014_protipovod_ova_ochrana_zb_solisko_4.pdf, Veľkosť: 137.08 kB
Previazané dokumenty:
toplist