Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra dodavateľská 0028012649 7.4.2011 Za mobil - starosta ORANGE 35697270  40,34 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 100/2011 7.4.2011 za prevadzkovanie verejného vodovodu za II.Q/2011 W-Control, s.r.o. 36 804 207  368,45 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 01/04-2011 7.4.2011 za opravu studni v rómskej osáde Ing. Ján Horovský - HORSMAN 40635546  280,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 9724991025 7.4.2011 Za telefón T-COM 35763469  104,24 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011047 8.4.2011 Za kontajner EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  193,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110446 8.4.2011 za servis, toner RAMcom 43889395  63,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110602 11.4.2011 za toner pre TSP RAMcom 43889395  29,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2832311 12.4.2011 za dodanie stravy a občerstvenie na Deň učiteľov ZŠsMŠ Ľubotín 37872885  150,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20111397 14.4.2011 Za vývoz plastov a skla EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  742,92 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110738 14.4.2011 za kancelárske potreby pre TSP KAPAP 33952264  20,59 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20111447 18.4.2011 za monitoring kompostoviska EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  45,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 120026704 20.4.2011 Za vodomery SENSUS SLOVENSKO 35817887  1 896,48 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 26/2011 26.4.2011 za prepravu "A" mužstva TJ Čirč Peter Pjaták 34917225  440,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20111517 26.4.2011 za kontajner EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  199,82 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011040 27.4.2011 za materiál Viera Didiková 41147588  200,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 032011 29.4.2011 Za vykonané práce pri výmene okien na MŠ Čirč Majdák Michal Čirč 23 1080219371  885,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská úverová zmluva 37145-2009 2.5.2011 dodatok č. 3 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420   
Detail Faktúra dodavateľská 1100058 3.5.2011 Odstráňovanie povodňových škôd v obci Čirč Jaroslav Hrebíik - voda, kúrenie, plyn 36399244  57 606,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2011 10.6.2011 dodatok k UZ č. 37145-2009 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420  253 467,35 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01/2011 22.6.2011 Zmluva o poskytnutí dočasnej návratnej finančnej výpomoci Základná škola s materskou školou Čirč 37876074  27 500,00 EUR 
toplist