Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/HK 23.6.2011 Zmluva o funkcii HK Obce Ľubotín, Haligovce, Orlov    
Detail Faktúra dodavateľská 2240002387 7.8.2011 Faktúra za el. energiu Vychodoslovenská energetika a.s 36211222  4 795,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 30110322 9.8.2011 Fa- oprava MK v obci Čirč JUNO, s.r.o 36501522  14 415,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MZ 19.8.2011 Mandatna zmluva TEKELI, s.r.o. 45867089   
Detail Faktúra dodavateľská 110254 2.9.2011 Faktúra za okna a dvere v kultúrnom dome LUHERT s.r.o. 36486141  6 406,78 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7511BCT 9.9.2011 za servisné práce - ČOV BioCompact 35706201  1 201,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KP 6.10.2011 Nákup pozemku Belancová, Pastorčíková   12 240,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20113868 6.10.2011 Za vývoz a zneškodnenie TDO EKOS, spol. s.r.o. 361 68475  1 363,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 7.11.2011 Vykonanie VO ORIM-TENDER,s.r.o 44689454  1 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KP - Kyjovský 15.11.2011 Kúpna zmluva Kyjovský 167 obec Čirč   2 065,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2RP 30.11.2011 projekt programu revitalizácie krajiny Úrad vlády SR 00151513  20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská HZ 5.12.2011 Hospodárska zmluva o zimnej cestnej službe na komunikáciach
spravovaných obcou
AGROČIRČ, a.s., Čirč 27 36470104  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská MZ 2 31.12.2011 Mandátna zmluvy Tekeli, s.r.o.
053 06 Bijacovce 193
TEKELI, s.r.o. 45867089  56,25 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská ZZ 5.1.2012 zamenná zmluva - Ján Gernát Čirč 204 Ján Gernát   995,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 212LSKO1 23.1.2012 Zmluva o dielo ALFA GROUP SR s.r.o. 35848561  11 988,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o PS 23.1.2012 Zmluva o poskytnutí služby Environmental Innovation Center, a.s. 46059326  11 976,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MZ 23.1.2012 Mandátna zmluva PP P Co., s.r.o. 35933852  10 020,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2121102 23.1.2012 Fa v zmysle zmluvy o dielo č. 212LSK01 ALFA GROUP SR s.r.o. 35848561  11 988,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 012012 9.2.2012 Zoznam faktúr 01/2012 Zoznam faktúr 01/2012    
Detail Zmluva Odberateľská KP 3 15.2.2012 Kúpna zmluva
Pariľák Ján a Anna Pariľáková
Čirč 238
Ján Pariľák a Anna Pariľáková   530,00 EUR 
toplist