Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 12013 31.12.2012 Mandatná zmluva TEKELI, s.r.o. 45867089   
Detail Faktúra dodavateľská 122012 7.1.2013 zoznam fa. 122012 Zoznam fa 122012    
Detail Zmluva Dodávateľská 12013 14.1.2013 Zmluva o nájme hnuteľnej veci HANT BA DS, a.s. 36834921   
Detail Faktúra dodavateľská 12013 7.2.2013 Zoznam Fa. 12013 Zoznam Fa. 12013    
Detail Zmluva Dodávateľská PL-SK/PO/IPP/III/138 14.2.2013 Zmluva o zabezpečení externých služieb mArchus Plus, s.r.o. 44652101  7 440,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2013 27.2.2013 Mandátna zmluva Ing. Karol Petz 45324565  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27022013 27.2.2013 Zmluva o dielo GMT projekt, spol. s r.o. 36484971  316 182,09 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 22013 4.3.2013 Zoznam FA za 2/2013 Zoznam FA za 2/2013    
Detail Zmluva Dodávateľská MZ 3 11.3.2013 Mandátna zmluva - ORIM Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09032013 15.3.2013 Zmluva o dielo STAV-MAJO s.r.o. 36506541  23 856,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/D 26.3.2013 Dodatok č. 1 DZ 221302200430101 Dodatok v pdf a Prílohy č. 1-4    
Detail Zmluva Dodávateľská 22013 2.4.2013 Zmluva o zriadení účtu VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská dodatok č. 1 k zmluve č.270220 2.4.2013 "Bytový dom v obci Čirč, 6 b.j., bežný štatndard" GMT projekt, spol. s r.o. 36484971   
Detail Faktúra dodavateľská 32013 5.4.2013 Zoznam FA za 3/2013 Zoznam FA za 3/2013    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č.02/2013 23.4.2013 Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Čirč Ing. Marek Medoň 41781546  5 500,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 42013 2.5.2013 zoznam Fa 42013 zoznam Fa 42013    
Detail Zmluva Dodávateľská Prevádzkový poriadok 9.5.2013 prevdzkový poriadok Stanislav Kostolník 37438875  895,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PL-SK/PO/IPP/III/138 16.5.2013 Zmluva o poskytnutí FP mikroprojektu Spoločne pri hranici Prešovský samosprávny kraj 37870475  47 663,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 076/2.1MP/2013 21.5.2013 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia 42181810  2 336 265,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12013 22.5.2013 Propagačné predmety LIMPO,s.r.o. 36468980  3 379,36 EUR 
toplist