Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 22013 23.5.2013 Športové pomôcky Miroslav Jedinák 30614708  3 159,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ 23.5.2013 Zmluva o poskytnutí služieb Daniela Polomčáková-JEDÁLEŇ PALMA 34312056  2 950,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 Vidíme Vás 23.5.2013 Propagačná publikácia o projekte Vidíme Vás spol. s.r.o. 44637039  6 000,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5/2012 6.6.2013 Zoznam Fa 52013 Zoznam Fa. 52013    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 14.6.2013 KZ COOP Jednota, spotrebné družstvo Prešov COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111  270,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 62013 3.7.2013 Zoznam Fa 62013 Zoznam Fa za jún 2013    
Detail Zmluva Dodávateľská 710/575/2013 20.8.2013 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti Štátny fond rozvoja bývania 31749542  235 075,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2013 N.Z 2.9.2013 Nájomná zmluva Marek Tebeľák   500,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 82013 6.9.2013 Fa za 82013 Zoznam Fa 82013    
Detail Zmluva Dodávateľská 2DZ221302200430102 10.9.2013 Dodatok č. 2/DZ221302200430102k zmluve č. Z22113022004301 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 00156621   
Detail Zmluva Dodávateľská 114382-2013 12.9.2013 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420  122 961,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 92013 2.10.2013 Fa 92013 Zoznam Fa 92013    
Detail Faktúra dodavateľská Fa 102013 7.11.2013 Fa 102013 Fa 102013    
Detail Faktúra dodavateľská 112013 6.12.2013 Faktúry 112013 Faktúry 112013    
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/1-2013/199/2012-IZ-5.0/V 10.12.2013 Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci NP TSP v obciach zo dňa 10.9.2012 Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská USVRK-KUS-2013/000632-002 30.12.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne... Ministerstvo vnútra SR 001511866  9 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Partnerská zmluva 7.1.2014 Partnerská zmluva cezhraničnej spolupráce PL - SR Mesto Muszyna    
Detail Faktúra dodavateľská 122013 8.1.2014 Zoznam Fa za 122013 Fa 122013    
Detail Zmluva Dodávateľská 12014 9.1.2014 Dodatok číslo 12014 k zmluve OTP City Konta OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2010 14.1.2014 Základná škola Čirč-modernizácia a zníženie energetickej náročnosti Eurobau - JM spol. s.r.o.    
toplist