Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská Tz 2015-01-30bt1 10.2.2015 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva na spracovanie ž 14.8.2019 Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP dobudovanie pozemných komunikácií v obci Čirč Rozvoj Spiša n.o. 35582537  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva na spracovanie žiadosti 1.6.2018 Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP Neudorf, s.r.o. 46328955  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva na spr. žiadosti o NFP 24.6.2019 Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP Rozvoj Spiša n.o. 35582537  3 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11975808U03 11.11.2016 Zmluva č. 11975808U03 o poskytnutí podpory z environmentálneho59 fondu formou dotácie Environmentálny fond 30796491  59 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5712017OK 14.8.2017 Zmluva 5712017OK o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva overenie KVS a UZ 5.11.2016 Zmluva - audit Ing. Mgr. Vadinová Hedviga 31290205  900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č.02/2013 23.4.2013 Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Čirč Ing. Marek Medoň 41781546  5 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zámenná zmluva 15.3.2016 Zámenná zmluva Ivan Duranik 52 obec Čirč    
Detail Zmluva Odberateľská ZZ 5.1.2012 zamenná zmluva - Ján Gernát Čirč 204 Ján Gernát   995,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zámenná zmluva 28.1.2015 Zámenná zmluva Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čirč 31952038   
Detail Zmluva Dodávateľská 22062020 1.7.2020 Zámenná zmluva Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čirč 31952038   
Detail Zmluva Dodávateľská Záložná zmluva 7105752013 15.3.2016 Záložná zmluva č. 710/575/2013 Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva Dodávateľská 0205-PRB2013Z 23.3.2016 Záložná zmluva č. 0205-PRB/2013/Z Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094   
Detail Zmluva Dodávateľská Záložná zmluva 700/161/2019 12.7.2019 Záložná zmluva 700/161/2019 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  6 578,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Záložná zmluva 700/160/2019 12.7.2019 Záložná zmluva 700/160/2019 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  72 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Záložná zmluva 700/158/2019 4.10.2019 Záložná zmluva 700/158/2019 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  15 190,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Záložná zmluva 700/157/2019 4.10.2019 Záložná zmluva 700/157/2019 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  202 720,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2010 14.1.2014 Základná škola Čirč-modernizácia a zníženie energetickej náročnosti Eurobau - JM spol. s.r.o.    
Detail Faktúra dodavateľská 2011008 7.2.2011 Za zhotovenie GO plánu - osáda Miroslav Gladiš- GEODET 14315131  674,50 EUR 
toplist