Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 4419011728 17.12.2018 Živelné poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  838,56 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0028012649 2.3.2011 Za mobil - starosta ORANGE 35697270  40,34 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0028012649 7.4.2011 Za mobil - starosta ORANGE 35697270  40,34 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 01/04-2011 7.4.2011 za opravu studni v rómskej osáde Ing. Ján Horovský - HORSMAN 40635546  280,80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01/2011 22.6.2011 Zmluva o poskytnutí dočasnej návratnej finančnej výpomoci Základná škola s materskou školou Čirč 37876074  27 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2012 28.6.2012 Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Čirč mArchus Plus, s.r.o. 44652101  9 660,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2019/IČ 5.12.2019 Mandátna zmluva ŠF & EÚ Aktivity. s.r.o. 45273791  1 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01092017 11.9.2017 Zmluva o dielo 01092017 Martin Kočár - MAR-KO 40637123  9 384,41 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0111005921 1.2.2011 za stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 31396674  900,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0111030685 22.3.2011 za stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 31396674  900,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 012012 9.2.2012 Zoznam faktúr 01/2012 Zoznam faktúr 01/2012    
Detail Zmluva Dodávateľská 0205-PRB2013Z 23.3.2016 Záložná zmluva č. 0205-PRB/2013/Z Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094   
Detail Faktúra dodavateľská 022011 15.3.2011 Za murarské práce v kultúrnom dome Michal Pyda 44785348  365,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 022011 15.3.2011 Za pripravné prace k realizácií stavby v kultúrnom dome Martin Pyda 44488653  345,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 022012 5.3.2012 Zoznam Fa 02/2012 Zoznám faktúr 02/2012    
Detail Zmluva Dodávateľská 03/09/2017 25.9.2017 Zmluva o dielo 03092017 Martin Kočár - MAR-KO 40637123  31 356,15 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 032011 29.4.2011 Za vykonané práce pri výmene okien na MŠ Čirč Majdák Michal Čirč 23 1080219371  885,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 032012 4.4.2012 Zoznam Fa. 03/2012 Zoznam Fa. 03/2012    
Detail Zmluva Dodávateľská 039830302015 26.2.2016 "Čirč - zriadenie trafostanice, VN prípojka a NN rozvody" Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  1 644,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 05/2012 6.6.2012 Zoznam Fa. za 05/2012 Zoznam Fa.05/2012    
toplist