Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2013 N.Z 2.9.2013 Nájomná zmluva Marek Tebeľák   500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 1/2014 24.1.2014 Nákup Tovaru Ján Vataščák    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/D 26.3.2013 Dodatok č. 1 DZ 221302200430101 Dodatok v pdf a Prílohy č. 1-4    
Detail Faktúra dodavateľská 100/2011 7.4.2011 za prevadzkovanie verejného vodovodu za II.Q/2011 W-Control, s.r.o. 36 804 207  368,45 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 100351 4.1.2011 Oplotenie so stlpikmi LUTHERT s.r.o. 36486141  1 649,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 10061 5.4.2011 Za program pre zverejňovanie NETIX SOLUTIONS s.r.o 43783627  361,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 101010 22.11.2017 Zmluva o dielo - IRBIS IRBIS SLOVAKIA s.r.o. 36451576   
Detail Zmluva Dodávateľská 102 2017 26.7.2017 zmluva o dielo č. 102/2017
Rekonštrukcia prístavba MŠ - Čirč
Ing. Ľubomír Tkáč - LTK 30291666  7 700,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 102012 6.11.2012 Zoznám Fa 102012 Zoznám Fa 102012    
Detail Faktúra dodavateľská 102015 11.11.2015 Faktúry na zverejnenie 102015 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská 102016 8.11.2016 Fa. na zverejnenie 102016 obec Čirč    
Detail Zmluva Dodávateľská 1054/2019 16.10.2019 Zmluva o poskytnutí NFP č. Z 3111071R484 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094  11 999,97 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 105662 08U02 9.4.2015 Obecný úrad Čirč - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Environmentálny fond 30796491  99 943,88 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1100022 28.2.2011 Za odstránenie povodňových škôd v obci Čirč I. etapa Jaroslav Hrebíik - voda, kúrenie, plyn 36399244  56 716,62 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1100058 3.5.2011 Odstráňovanie povodňových škôd v obci Čirč Jaroslav Hrebíik - voda, kúrenie, plyn 36399244  57 606,88 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110075 26.1.2011 za toner RAMcom 43889395  27,23 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110157 7.2.2011 Za RE valec Brother a kalkulačka RAMcom 43889395  48,70 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110167 7.2.2011 Za NB HPXX 838 EA 4720s RAMcom 43889395  742,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110254 2.9.2011 Faktúra za okna a dvere v kultúrnom dome LUHERT s.r.o. 36486141  6 406,78 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110295 28.2.2011 Za tonery RAMcom 43889395  98,22 EUR 
toplist