Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra dodavateľská 110446 8.4.2011 za servis, toner RAMcom 43889395  63,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110602 11.4.2011 za toner pre TSP RAMcom 43889395  29,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 11110258 17.3.2011 Za rozbor vody Veolia PVS 36500968  231,12 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 112013 6.12.2013 Faktúry 112013 Faktúry 112013    
Detail Faktúra dodavateľská 112014 10.12.2014 Faktúry na zverejnenie za november 2014 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská 112015 10.12.2015 Fa. 112015 obec Čirč    
Detail Zmluva Dodávateľská 112016 22.11.2016 Zmluva o dielo č. 112016 "Asfaltovanie vedľajšej cesty" MARKO-REAL, s.r.o. 46902104  11 250,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 112016 5.12.2016 Fa. na zverejnenie 112016 obec Čirč    
Detail Zmluva Dodávateľská 114382-2013 12.9.2013 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420  122 961,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11975808U03 11.11.2016 Zmluva č. 11975808U03 o poskytnutí podpory z environmentálneho59 fondu formou dotácie Environmentálny fond 30796491  59 000,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 120026704 20.4.2011 Za vodomery SENSUS SLOVENSKO 35817887  1 896,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12013 31.12.2012 Mandatná zmluva TEKELI, s.r.o. 45867089   
Detail Zmluva Dodávateľská 12013 14.1.2013 Zmluva o nájme hnuteľnej veci HANT BA DS, a.s. 36834921   
Detail Faktúra dodavateľská 12013 7.2.2013 Zoznam Fa. 12013 Zoznam Fa. 12013    
Detail Zmluva Dodávateľská 12013 22.5.2013 Propagačné predmety LIMPO,s.r.o. 36468980  3 379,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12014 9.1.2014 Dodatok číslo 12014 k zmluve OTP City Konta OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916   
Detail Faktúra dodavateľská 12015 6.2.2015 Faktúry na zverejnenie 12015 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská 12016 8.2.2016 Faktúry na zverejnenie 12016 obec Čirč    
Detail Zmluva Dodávateľská 12017 15.3.2017 Nájomná zmluva k nehnuteľnosti AGROČIRČ, a.s., Čirč 27 36470104  6 584,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 12018 8.2.2018 Objednávka na zabezpečenie VO na stavbu "Vodovod Čirč" Maiana Consulting, s.r.o., 46827285  768,00 EUR 
toplist