Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra dodavateľská 2121102 23.1.2012 Fa v zmysle zmluvy o dielo č. 212LSK01 ALFA GROUP SR s.r.o. 35848561  11 988,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 212LSKO1 23.1.2012 Zmluva o dielo ALFA GROUP SR s.r.o. 35848561  11 988,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22013 2.4.2013 Zmluva o zriadení účtu VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 31320155   
Detail Faktúra dodavateľská 22013 4.3.2013 Zoznam FA za 2/2013 Zoznam FA za 2/2013    
Detail Zmluva Dodávateľská 22013 23.5.2013 Športové pomôcky Miroslav Jedinák 30614708  3 159,98 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 22014 3.3.2014 Zoznam Fa za február 2014 Fa na zverejnenie 22014    
Detail Zmluva Dodávateľská 22014 18.12.2014 Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve č. 114382-2013 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420  89 584,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 22015 5.3.2015 Fa. na zverejnenie za február 2015 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská 22016 4.3.2016 Fa. na zverejnenie 2 2016 obec Čirč    
Detail Zmluva Dodávateľská 22017 29.6.2017 Zmluva o dielo č. 2/2017 Hydroland s.r.o, 48052051  5 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 22018 29.5.2018 Stavebný dozor " CAPANNA, s.r.o. 43943349  1 098,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2240002387 2.2.2011 za elektrickú energiu Vychodoslovenská energetika a.s 36211222  4 795,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2240002387 7.8.2011 Faktúra za el. energiu Vychodoslovenská energetika a.s 36211222  4 795,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 24/2011 14.1.2011 za prevadzkovanie verejného vodovodu I. Q/2011 W-Control, s.r.o. 36 804 207  368,45 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 242835-2015 20.10.2015 Úverová zmluva č. 242835-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420  16 428,47 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 242894-15 20.10.2015 Úverová zmluva č. 242894-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420  100 000,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 26/2010 3.3.2011 za prepravu A mužsta futbalistov Peter Pjaták 34917225  332,35 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 26/2011 26.4.2011 za prepravu "A" mužstva TJ Čirč Peter Pjaták 34917225  440,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27022013 27.2.2013 Zmluva o dielo GMT projekt, spol. s r.o. 36484971  316 182,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 272016 23.8.2016 Zmluva o dielo 27/2016 "Administratívna budova Čirč - zníženie en. nár. budovy ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168 335  91 496,28 EUR 
toplist