Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra dodavateľská Fa. 102018 6.11.2018 Fa. na zver. 102018 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská Fa. 112018 6.12.2018 Fa. na zv. 112018 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská Fa.122018 8.1.2019 Fa. na zv. 122018 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská Fa12019 4.2.2019 Fa. na zverejnenie 12019 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská Fa 22019 8.3.2019 Fa. na zverejnenie 22019 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská Fa 32019 9.4.2019 Fa. na zverejnenie 32019 obec Čirč    
Detail Zmluva Dodávateľská KZ Belanec 27.8.2019 KZ Belanec Anton a manž. Čirč 151 obec Čirč   475,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ Didik Michal a manž. 27.8.2019 KZ Didik Michal a manž. Čirč 284 obec Čirč   2 235,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ Obec Čirč 30.8.2019 Kúpna zmluva cesta v osade Gibarti Mikuláš   940,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská USVRK-KUS-2013/000632-002 30.12.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne... Ministerstvo vnútra SR 001511866  9 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 1 24.1.2018 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo vnútra SR 001511866   
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK2-2017-001236 18.8.2017 Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok a dobudovanie systému na odvoz komunálneho... Ministerstvo vnútra SR 001511866  86 771,05 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK2-2018-001370 3.4.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo vnútra SR 001511866  99 265,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 2382017000 18.12.2017 Rekonštrukcia chodníka v obci Čirč Ministerstvo vnútra SR 001511866  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK3-2019-002316 21.5.2019 Miestna občianska poriadková služba v obci Čirč Ministerstvo vnútra SR 001511866   
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK2-2019-002568 28.5.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo vnútra SR 001511866  337 582,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MOPS 12.6.2019 Stručný opis projektu Ministerstvo vnútra SR 001511866   
Detail Zmluva Dodávateľská Rekonštrukcia a prístavba MŠ 25.6.2019 Rekonštrukcia a prístavba MŠ v obci Čirč Ministerstvo vnútra SR 001511866  320 703,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Hlásenie o realizácii 25.6.2019 Hlásenie o realizácii aktivít projektu Rekonštrukcia a prístavba MŠ v obci Čirč Ministerstvo vnútra SR 001511866   
Detail Zmluva Dodávateľská PHZ-OPK1-2018-002613 19.10.2018 Poskytnutie dotácie zo ŠR MV SR - "Hasičská zbrojnica Čirč" - stavebné úpravy Ministerstvo vnútra SR 001511866  28 499,35 EUR 
toplist