Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/1-2013/199/2012-IZ-5.0/V 10.12.2013 Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci NP TSP v obciach zo dňa 10.9.2012 Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Faktúra dodavateľská 20110011 31.1.2011 oprava bezpečnostného systému František Fudaly AMTEL 40129853  75,67 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 13.3.2012 Zmluva o dielo č 2 GEOTREND, s.r.o. 36411108  11 976,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3 13.3.2012 Zmluva o dieloč. 3 GEOTREND, s.r.o. 36411108  23 976,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KP 4 6.11.2012 kúpna zmluva Gernát Ján 248 Gernát Ján   4 160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ Obec Čirč 30.8.2019 Kúpna zmluva cesta v osade Gibarti Mikuláš   940,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27022013 27.2.2013 Zmluva o dielo GMT projekt, spol. s r.o. 36484971  316 182,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská dodatok č. 1 k zmluve č.270220 2.4.2013 "Bytový dom v obci Čirč, 6 b.j., bežný štatndard" GMT projekt, spol. s r.o. 36484971   
Detail Zmluva Dodávateľská Zámenná zmluva 28.1.2015 Zámenná zmluva Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čirč 31952038   
Detail Zmluva Dodávateľská 12013 14.1.2013 Zmluva o nájme hnuteľnej veci HANT BA DS, a.s. 36834921   
Detail Zmluva Dodávateľská 22017 29.6.2017 Zmluva o dielo č. 2/2017 Hydroland s.r.o, 48052051  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 164/2015-IZ-4.0/V 26.3.2015 Národný projekt Komunitné centra
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Implementačná agentúra pre OP Zamestnanosť a sociá 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská N20160229009 3.3.2016 Zmluva o spolupráci Implementačná agentúra pre OP Zamestnanosť a sociá 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská N20160127034D02 19.6.2019 Dodatok k zmluve v rámci národného projektu Terénna sociálna práca Implementačná agentúra pre OP Zamestnanosť a sociá 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská N20160127034D03 30.8.2019 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160127034 Implementačná agentúra pre OP Zamestnanosť a sociá 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytovaní služieb 21.9.2017 Zmluva o poskytovaní služieb "Externý projektový manažment pre projekt:
"VODOVOD Čirč"
Ing. Igor Firment 34919627  2 500,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 01/04-2011 7.4.2011 za opravu studni v rómskej osáde Ing. Ján Horovský - HORSMAN 40635546  280,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dozor - MŠ 28.6.2019 Rekonštrukcia a prístavba MŠ - stavebný dozor Ing. Jaroslav Kolodzej, KOLWEX 10770879  4 428,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dozor - Komunitné centrum 28.6.2019 Komunitné centrum v obci Čirč - stavebný dozor Ing. Jaroslav Kolodzej, KOLWEX 10770879  4 558,43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo PROJEKTING 6.4.2018 Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby
" 2x3 byttové jednotky bežného štandardu v...
Ing. Jaroslav Kvokačka -PROJEKTING 37581562  4 200,00 EUR 
toplist