Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 k z 076/2.1MP/2013 28.3.2014 Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia 42181810   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 8.1.2015 Dodatok k zmluve o poskytnutí stavebného dozoru Solisko EUREDing s.r.o. 45655081   
Detail Zmluva Dodávateľská N20160127034D03 30.8.2019 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160127034 Implementačná agentúra pre OP Zamestnanosť a sociá 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/1-2013/199/2012-IZ-5.0/V 10.12.2013 Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci NP TSP v obciach zo dňa 10.9.2012 Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok ku KZ Fanclíková 7.2.2019 Dodatok ku KZ Fanclíková Daniela obec Čirč    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 4.5.2016 Dodatok ku KZ Martin Sova obec Čirč    
Detail Zmluva Dodávateľská dohoda k blankoz. č. 242835 20.10.2015 Dohoda k blankozmenke č. 242835-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420   
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda k darovacej zmluve 19.5.2015 Dohoda k darovacej zmluve
Štucková, Varchola M, Varchola M, VarcholaA
Dohoda k darovacej zmluve    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 12.6.2015 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420   
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda k blankoz. č. 24289 20.10.2015 Dohoda o výplňovom práve k blankozmenke č 242894-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420   
Detail Zmluva Dodávateľská NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a 4.12.2017 Doplnkové dôchodkové pripoistenie NN Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s. 35976853   
Detail Zmluva Dodávateľská Evidencia štand. kvality 26.2.2018 Evidencia štandardov kvality za oblasť voda - odpadová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví    
Detail Zmluva Dodávateľská Evidencia štandardov kvality 26.2.2018 Evidencia štandardov kvality za oblasť voda pitná Úrad pre reguláciu sieťových odvetví    
Detail Faktúra dodavateľská Fa 102013 7.11.2013 Fa 102013 Fa 102013    
Detail Faktúra dodavateľská 92013 2.10.2013 Fa 92013 Zoznam Fa 92013    
Detail Faktúra dodavateľská Fa.102017 6.11.2017 Fa na zverejnenie 102017 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská 62014 4.7.2014 Fa na zverejnenie za mesiac jún 2014 Faktúry na zverejnenie    
Detail Faktúra dodavateľská Fa. 6/2015 7.7.2015 Fa na zverejnenie za mesiac jún 2015 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská 2121102 23.1.2012 Fa v zmysle zmluvy o dielo č. 212LSK01 ALFA GROUP SR s.r.o. 35848561  11 988,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 82013 6.9.2013 Fa za 82013 Zoznam Fa 82013    
toplist