Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/1-2013/199/2012-IZ-5.0/V 10.12.2013 Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci NP TSP v obciach zo dňa 10.9.2012 Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 12014 9.1.2014 Dodatok číslo 12014 k zmluve OTP City Konta OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916   
Detail Faktúra dodavateľská 122013 8.1.2014 Zoznam Fa za 122013 Fa 122013    
Detail Faktúra dodavateľská 22014 3.3.2014 Zoznam Fa za február 2014 Fa na zverejnenie 22014    
Detail Zmluva Dodávateľská Partnerská zmluva 7.1.2014 Partnerská zmluva cezhraničnej spolupráce PL - SR Mesto Muszyna    
Detail Faktúra dodavateľská Fa 1 2014 5.2.2014 Zoznam Fa za 1 2014 Fa 1 2014    
Detail Zmluva Dodávateľská KP 1 13.3.2014 Kúpna zmluva Dufala Michal a manž Michal Dufala a manž.    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 k z 076/2.1MP/2013 28.3.2014 Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia 42181810   
Detail Objednávka vyšlé 1/2014 24.1.2014 Nákup Tovaru Ján Vataščák    
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2014 24.1.2014 Zmluva o dielo -stavebné práce Ján Vataščák    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 6.5.2014 Dodatok č. 1 k UZ č. 114382-2013 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420   
Detail Faktúra dodavateľská Fa 3 2014 3.4.2014 Fa za marec 2014 Fa 32014    
Detail Faktúra dodavateľská Fa 42014 7.5.2014 Faktúry za apríl 2014 Fa 42014    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 13.5.2014 Dodatok k nájomnej zmluve Marek Tebeľák    
Detail Faktúra dodavateľská Fa 52014 6.6.2014 Fa za máj 2014 Zoznám Fa. za máj 2014    
Detail Faktúra dodavateľská 62014 4.7.2014 Fa na zverejnenie za mesiac jún 2014 Faktúry na zverejnenie    
Detail Faktúra dodavateľská Fa 82014 3.9.2014 Fa. na zverejnenie za august 2014 Fa na zverejnenie za 82014    
Detail Faktúra dodavateľská Fa 92014 6.10.2014 Faktúry na zverejnenie za september 2014 Fa na zverjnenie september 2014    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2010 14.1.2014 Základná škola Čirč-modernizácia a zníženie energetickej náročnosti Eurobau - JM spol. s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Príloha 3 k č 5100307618C/2014 21.10.2014 ´K zmluve o združenej dodávke elektriny Vychodoslovenská energetika a.s 36599361   
toplist