Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra dodavateľská Fa 52015 5.6.2015 Faktúry na zverejnenie za máj 2015 obec Čirč    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 12.6.2015 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420   
Detail Faktúra dodavateľská Fa. 6/2015 7.7.2015 Fa na zverejnenie za mesiac jún 2015 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská Fa 7/2015 10.8.2015 Faktúry na zverejnenie za júl 2015 obec Čirč    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 23.7.2015 Dodatok č. 1 K Zmluve o dielo č. 4909.4070048IKU zo dňa 09.10.2014
"Zlepšenie technickej...
EUROVIA SK, a.s. 31651518   
Detail Zmluva Dodávateľská 082015 13.8.2015 Zmluva o dielo č. 082015 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168 335   
Detail Faktúra dodavateľská 8/2015 10.9.2015 Faktúry na zverejnenie za august 2015 obec Čirč    
Detail Zmluva Dodávateľská 2DZ221401206820102 16.9.2015 Dodatok č. 2DZ221401206820102 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 00156621   
Detail Zmluva Dodávateľská 076/2.1MP/2013 1.10.2015 Dodatok č. 4 k zmluve č. 076/2.1 MP/2013 Ministerstvo životného prostredia 42181810   
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda k blankoz. č. 24289 20.10.2015 Dohoda o výplňovom práve k blankozmenke č 242894-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420   
Detail Zmluva Dodávateľská dohoda k blankoz. č. 242835 20.10.2015 Dohoda k blankozmenke č. 242835-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420   
Detail Zmluva Dodávateľská Koncesná zmluva 3.12.2015 KZ o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia v obci Čirč ENERGOCOM PLUS, s.r.o. 44303327   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 4.9.2015 k zmluve o nájme nehnuteľnosti EKO SVIP, s.r.o. 36449717   
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva 19.5.2015 Darovacia zmluva Štucková Mária, Varchola Miroslav, Varchola Mikuláš
Varchola Andrej
Štucková, Varchola M, Varchola M, Varchola A    
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda k darovacej zmluve 19.5.2015 Dohoda k darovacej zmluve
Štucková, Varchola M, Varchola M, VarcholaA
Dohoda k darovacej zmluve    
Detail Faktúra dodavateľská 92015 17.10.2015 Faktúry na zverejnenie 9/2015 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská 102015 11.11.2015 Faktúry na zverejnenie 102015 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská 112015 10.12.2015 Fa. 112015 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská 122015 8.1.2016 Faktúry na zverejnenie 12/2015 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská 12016 8.2.2016 Faktúry na zverejnenie 12016 obec Čirč    
toplist