Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva SLSP 28.11.2018 Zmluva o účte SLSP Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská SLSP 28.12.2018 Sadzobník, zmluva, dohoda, všeob. obch. pod Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok ku KZ Fanclíková 7.2.2019 Dodatok ku KZ Fanclíková Daniela obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská Fa 52018 6.6.2018 Fa. na zverejnenie máj 2018 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská Fa. 62018 8.7.2018 Fa. na zv. jún 2018 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská Fa. 72018 8.8.2018 Fa. na zverejnenie júl 2018 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská Fa. 82018 9.9.2018 Fa. na zverejnenie august 2018 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská Fa 92018 6.10.2018 Fa. na zverejnenie 92018 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská Fa. 102018 6.11.2018 Fa. na zver. 102018 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská Fa. 112018 6.12.2018 Fa. na zv. 112018 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská Fa.122018 8.1.2019 Fa. na zv. 122018 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská Fa12019 4.2.2019 Fa. na zverejnenie 12019 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská Fa 22019 8.3.2019 Fa. na zverejnenie 22019 obec Čirč    
Detail Faktúra dodavateľská Fa 32019 9.4.2019 Fa. na zverejnenie 32019 obec Čirč    
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK3-2019-002316 21.5.2019 Miestna občianska poriadková služba v obci Čirč Ministerstvo vnútra SR 001511866   
Detail Zmluva Dodávateľská MOPS 12.6.2019 Stručný opis projektu Ministerstvo vnútra SR 001511866   
Detail Zmluva Dodávateľská N20160127034D02 19.6.2019 Dodatok k zmluve v rámci národného projektu Terénna sociálna práca Implementačná agentúra pre OP Zamestnanosť a sociá 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská Hlásenie o realizácii 25.6.2019 Hlásenie o realizácii aktivít projektu Rekonštrukcia a prístavba MŠ v obci Čirč Ministerstvo vnútra SR 001511866   
Detail Zmluva Dodávateľská Príloha č. 1 k Objednávke č. 1 30.7.2019 Príloha č. 1 k Objednávke č. 12018 Maiana Consulting, s.r.o., 46827285   
Detail Zmluva Dodávateľská N20160127034D03 30.8.2019 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160127034 Implementačná agentúra pre OP Zamestnanosť a sociá 30854687   
toplist