Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2020 17.2.2020 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve AGROČIRČ, a.s., Čirč 27 36470104   
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2019/IČ 5.12.2019 Mandátna zmluva ŠF & EÚ Aktivity. s.r.o. 45273791  1 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2019 27.11.2019 Výstavba prístrešku - riešenie prvkov drobnej architektúry Solisko ČIRČ s.r.o. 52064093  5 309,52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2019 20.11.2019 Zmluva o poskytnutí služieb o štatutárnom audite POVMART, s.r.o., audítorská spoločnosť, 36202924  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 72019 28.10.2019 Úprava cesty v obci Čirč Solisko ČIRČ s.r.o. 52064093  27 433,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1054/2019 16.10.2019 Zmluva o poskytnutí NFP č. Z 3111071R484 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094  11 999,97 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Záložná zmluva 700/157/2019 4.10.2019 Záložná zmluva 700/157/2019 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  202 720,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Záložná zmluva 700/158/2019 4.10.2019 Záložná zmluva 700/158/2019 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  15 190,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská N20160127034D03 30.8.2019 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160127034 Implementačná agentúra pre OP Zamestnanosť a sociá 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská KZ Obec Čirč 30.8.2019 Kúpna zmluva cesta v osade Gibarti Mikuláš   940,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ Belanec 27.8.2019 KZ Belanec Anton a manž. Čirč 151 obec Čirč   475,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ Didik Michal a manž. 27.8.2019 KZ Didik Michal a manž. Čirč 284 obec Čirč   2 235,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo. 15.8.2019 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a prístavba materskej školy - Čirč Solisko ČIRČ s.r.o. 52064093  293 479,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o združení FP 15.8.2019 Zmluva o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci Solisko ČIRČ s.r.o., Obec Plavnica, Obec Malý Lipník, Obec Vislanka 52064093, 00330124,   3 767,65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva na spracovanie ž 14.8.2019 Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP dobudovanie pozemných komunikácií v obci Čirč Rozvoj Spiša n.o. 35582537  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/POD-710/19 10.8.2019 Realizácia parku v obci Čirč Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  4 981,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Príloha č. 1 k Objednávke č. 1 30.7.2019 Príloha č. 1 k Objednávke č. 12018 Maiana Consulting, s.r.o., 46827285   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo . 30.7.2019 Zmluva o dielo - Komunitné centrum v obci Čirč Solisko ČIRČ s.r.o. 52064093  311 161,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytnutí služby MŠ 12.7.2019 Zmluva o poskytnutí služby rekonštrukcia a prístavba MŠ v obci Čirč Neudorf, s.r.o. 46328955  7 150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytnutí služby KC 12.7.2019 Zmluva o poskytnutí služby KC Neudorf, s.r.o. 46328955  7 200,00 EUR 
toplist