Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra dodavateľská 122015 8.1.2016 Faktúry na zverejnenie 12/2015 obec Čirč    
Detail Zmluva Dodávateľská KP - Čerkala Jozef 28.12.2015 Kúpna zmluva Čerkala Jozef 282 Jozef Čerkala   415,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 112015 10.12.2015 Fa. 112015 obec Čirč    
Detail Zmluva Dodávateľská Koncesná zmluva 3.12.2015 KZ o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia v obci Čirč ENERGOCOM PLUS, s.r.o. 44303327   
Detail Zmluva Dodávateľská 080-2046.824 30.11.2015 PZ - Protipovodňová ochrana ZB Solisko - regulácia potoka Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441  537,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 30.11.2015 PZ- ZŠ Čirč, modernizácia a zníženie energetickej náročnosti Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441  101,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 102015 11.11.2015 Faktúry na zverejnenie 102015 obec Čirč    
Detail Zmluva Dodávateľská 511087173 7.11.2015 PZ - Zlepšenie technickej infraštruktúry v Obci Čirč Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  511,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 242894-15 20.10.2015 Úverová zmluva č. 242894-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420  100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda k blankoz. č. 24289 20.10.2015 Dohoda o výplňovom práve k blankozmenke č 242894-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420   
Detail Zmluva Dodávateľská 242835-2015 20.10.2015 Úverová zmluva č. 242835-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420  16 428,47 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská dohoda k blankoz. č. 242835 20.10.2015 Dohoda k blankozmenke č. 242835-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420   
Detail Faktúra dodavateľská 92015 17.10.2015 Faktúry na zverejnenie 9/2015 obec Čirč    
Detail Zmluva Dodávateľská 076/2.1MP/2013 1.10.2015 Dodatok č. 4 k zmluve č. 076/2.1 MP/2013 Ministerstvo životného prostredia 42181810   
Detail Zmluva Dodávateľská 2DZ221401206820102 16.9.2015 Dodatok č. 2DZ221401206820102 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 00156621   
Detail Faktúra dodavateľská 8/2015 10.9.2015 Faktúry na zverejnenie za august 2015 obec Čirč    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 4.9.2015 k zmluve o nájme nehnuteľnosti EKO SVIP, s.r.o. 36449717   
Detail Zmluva Dodávateľská KP- Džurňáková Lýdia a manž. 21.8.2015 Kúpna zmluva Džurňáková Lýdia Čirč 269 a manž. obec Čirč   4 473,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 082015 13.8.2015 Zmluva o dielo č. 082015 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168 335   
Detail Faktúra dodavateľská Fa 7/2015 10.8.2015 Faktúry na zverejnenie za júl 2015 obec Čirč    
toplist