Úradná tabuľa

1.7.2021

Uznesenie č. 19/2021 , Uznesenie č. 20/2021

Územný plán obce Čirč

17.5.2021

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

VSD vyzýva všetkých vlastníkov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

29.3.2021

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania-
IBV Farské- I. etapa, Čirč, SO 100 - Prístupová komunikácia, SO 1000 - Verejné osvetlenie

Kalendár podujatí

Kalendár podujatí
P U S Š P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
toplist