PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

201103191935370.circ_erb

 

 Upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností, že podľa zákona 582/2004 Zb. o miestnych daniach,

 

sú povinný do 31.1.2021 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v prípade,

 

že nadobudli nehnuteľnosť, nehnuteľnosť predali alebo darovali,

 

skolaudovali stavbu, alebo došlo k iným zmenám na nehnuteľnosti za ktorú platia daň.

Taktiež je potrebné nahlásiť aj prírastok alebo úhyn psa.

 

Tlačiá na stiahnutie: www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/.

 

 

toplist