Sadzba poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu

 Sadzba poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov od 01.03.2021

K stiahnutiu

toplist