ZATVORENIE OBECNÉHO ÚRADU PRE VEREJNOSŤ

V súvislosti so zákazom vychádzania na území SR bude Obecný úrad v Čirči od 4.1.2021 do 22.01.2021 z a t v o r e n ý . Všeobecné informácie budú podávané pracovníčkami telefonicky na t.č. 052/4285161. Písomné podania vhadzujte do schránky pri hlavnom vchode úradu. Platby je možné realizovať elektronicky » Bankové spojenie: VÚB banka, a. s. Číslo účtu – IBAN: SK42 0200 0000 0000 1512 7602
toplist