Cyklochodník v obci Čirč

Cyklochodník v obci Čirč - 1. etapa

 Účelom výstavby cyklochodníka je zaistiť bezpečné a vyhovujúce prepojenie ulíc v obci samostatnou cyklistickou cestičkou využívajúcou alternatívny spôsob dopravy nezaťažujúcej životné prostredie, medzi ktoré patrí aj cyklistická doprava.

V zimnom období je možné cyklochodník využívať aj na účely bežeckého lyžovania.

Cyklotrasa má spevnený povrch v šírke 3, 0m a celkovej dĺžky 399,41m.

Prvá etapa sa bude napájať na kostrovú sieť cyklotrás, obec v budúcnosti plánuje rozširovať sieť cyklotrás v obci v rámci svojich finančných možnosti.

V zimnom období je možné cyklochodník využívať aj na účely bežeckého lyžovania.

Cyklotrasa sa bude napájať na kostrovú sieť cyklotrás v PSK. Využívaná bude najmä obyvateľmi obce, ale aj cykloturistami nachádzajúcimi sa na kostrovej sieti cyklotrás.

Multiaplikačný efekt vidíme najmä v podpore rozvoja cestovného ruchu, v podpore zdravia a zdravotného štýlu. 

toplist