Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 16092021 16.9.2021 Zmluva o poskytnutí služby - Prestupné bývanie v obci Čirč - stavebný dozor Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  7 800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 6082023 31.8.2021 Objednávka TIBURON s. r. o. 47937114  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26082021 26.8.2021 Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s. r. o.   144,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 6082022 10.8.2021 Objednávka na vystúpenie FS ČERHOVČAN Bardejov na ČIRČANSKÉ LITO OZ FS ČERHOVČAN Bardejov 42422167  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 6082021 6.8.2021 Objednávka - na vystúpenie folklórneho súboru "Labirskych beťariv" Anna Regrutová   600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 5082021 5.8.2021 Objednávka - vystúpenie folklórnej skupiny "Šambriňci" Šambriňci - občianske združenie 42419433  450,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04082021 4.8.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
stavebné práce- Dobudovanie pozemných komunikácií v obci Čirč
Solisko Čirč s.r.o., r.s.p. 52064093   
Detail Zmluva Dodávateľská 04082021. 4.8.2021 Dodatok č. 02 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156  324 136,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02092021 2.8.2021 Zmluva o dielo + rozpočet
Prestupné bývanie v obci Čirč - novostavba bytových domov
Solisko Čirč s.r.o., r.s.p. 52064093  527 360,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23072021 23.7.2021 Zmluva o kontokorentnom úvere č. 815/2021/UZ VÚB, a. s. 31320155  50 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19072021 19.7.2021 Zmluva o dielo - stavebné práce - Dobudovanie inžinierskych sieti v obci Čirč SOLISKO Čirč s.r.o., r.s.p. 52064093  1 392 765,45 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16072021 16.7.2021 Mandátna zmluva - Prestupné bývanie v obci Čirč- novostavba bytových domov RENDERTEAM s. r. o. 52621537  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12072021 12.7.2021 Zmluva č. 1237/2021/OPR Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20062021 20.6.2021 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. 35942436   
Detail Zmluva Dodávateľská 10062021 10.6.2021 Zmluva o uzavreté budúcej zmluvy - IBV Farské Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 02062021 2.6.2021 Dohoda Stredná odborná škola podnikania 37880241   
Detail Zmluva Dodávateľská 24052021 24.5.2021 Dohoda č. 21/38/012/5 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č 417/2013 Z.z. o... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 24052021. 24.5.2021 Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete SPP- distribúcia, a. s. 35910739  540,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 21052021 21.5.2021 Objednávka Machala Slavko - MACHO 32914181  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 20052021... 20.5.2021 Zmluva o diele- stavebné práce - Dobudovanie pozemných komunikácií Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.   469 077,42 EUR 
toplist