Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 02092021 2.8.2021 Zmluva o dielo + rozpočet
Prestupné bývanie v obci Čirč - novostavba bytových domov
Solisko Čirč s.r.o., r.s.p. 52064093  527 360,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23072021 23.7.2021 Zmluva o kontokorentnom úvere č. 815/2021/UZ VÚB, a. s. 31320155  50 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19072021 19.7.2021 Zmluva o dielo - stavebné práce - Dobudovanie inžinierskych sieti v obci Čirč SOLISKO Čirč s.r.o., r.s.p. 52064093  1 392 765,45 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16072021 16.7.2021 Mandátna zmluva - Prestupné bývanie v obci Čirč- novostavba bytových domov RENDERTEAM s. r. o. 52621537  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12072021 12.7.2021 Zmluva č. 1237/2021/OPR Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20062021 20.6.2021 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. 35942436   
Detail Zmluva Dodávateľská 10062021 10.6.2021 Zmluva o uzavreté budúcej zmluvy - IBV Farské Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 02062021 2.6.2021 Dohoda Stredná odborná škola podnikania 37880241   
Detail Zmluva Dodávateľská 24052021 24.5.2021 Dohoda č. 21/38/012/5 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č 417/2013 Z.z. o... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 24052021. 24.5.2021 Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete SPP- distribúcia, a. s. 35910739  540,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 21052021 21.5.2021 Objednávka Machala Slavko - MACHO 32914181  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 20052021... 20.5.2021 Zmluva o diele- stavebné práce - Dobudovanie pozemných komunikácií Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.   469 077,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17052021 17.5.2021 Kúpna zmluva Jozef Čerkala   597,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 17052021 17.5.2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie pre budovu OU k výzve s... TERGO s. r. o. 52933211  1 400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 1052022 11.5.2021 Objednávka na jedálne kupóny UP Slovensko, s. r. o. 31396674   
Detail Zmluva Dodávateľská 22042021 23.4.2021 Dobudovanie pozemných komunikácií v obci Čirč- zabezpečenie externého poradenstva ROZVOJ SPIŠA n.o. 35582537  12 081,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22042021. 23.4.2021 Dobudovanie pozemných komunikácií v obci Čirč - stavebný dozor Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  10 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22042021,, 23.4.2021 Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595   
Detail Zmluva Dodávateľská 220420211 22.4.2021 Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete SPP - distribúcia, a. s. 35910739   
Detail Objednávka vyšlé 20042021 20.4.2021 Objednávka na notebook a príslušenstvo Vidíme Vás spol. s. r. o. 44637039  1 090,72 EUR 
toplist