Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 22042021 23.4.2021 Dobudovanie pozemných komunikácií v obci Čirč- zabezpečenie externého poradenstva ROZVOJ SPIŠA n.o. 35582537  12 081,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22042021. 23.4.2021 Dobudovanie pozemných komunikácií v obci Čirč - stavebný dozor Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  10 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15042021 16.4.2021 Predmet zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Čirč Veľbacký Martin , Veľbacká Nadežda    
Detail Zmluva Dodávateľská 06042021 7.4.2021 Zmluva na zásobníky Tork Gastrobal   115,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17032021 18.3.2021 Zmluva o poskytnutí služieb
záväzok poskytnúť služby pre objednávateľa
JUDr. Anna Filipová 47874856  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10032021 11.3.2021 Záložná zmluva Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30416094  73 550,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09032021 10.3.2021 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - MOM Ľubovianska nemocnica, n. o. 37 886 851    
Detail Zmluva Dodávateľská 02032021 3.3.2021 Záložná zmluva Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30416094   
Detail Faktúra Došlé PFA 01/2021 28.2.2021 Zoznam došlých faktúr -   54 911,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24022021 24.2.2021 Kúpna zmluva č.2021Z01
Interiérové vybavenie KC
Anasyn s. r. o. 47401435  10 879,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23022021 23.2.2021 Nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi z nebálových výrobkov NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 19022021 19.2.2021 Kúpna zmluva SK-2021-Z034
Interiérové vybavenie KC
AUTOCONT s. r. o. 36396222  10 879,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16022021 17.2.2021 Vybudovanie bezplatného Wifi pripojenia pre občanov Key IT Solutions, s. r. o. 36484997   
Detail Zmluva Dodávateľská 16022021. 17.2.2021 Vybudovanie bezplátneho WIFi pripojenia Key IT Solutions, s. r. o. 36484997   
Detail Zmluva Dodávateľská 15022021 15.2.2021 Zmluva o aktualizácii dát katastra TOPSET Solutions s. r. o. 46919805  36,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06022021 7.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Asociácia samaritánov SR, o.z 420228701   
Detail Zmluva Dodávateľská 29012021 1.2.2021 Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní RENDERTEAM s. r. o. 52621537  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé PFA 12/2020 31.1.2021 Zoznam došlých faktúr -   18 178,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK2-2020-003991 28.1.2021 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  497 407,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26012021 27.1.2021 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 474/2020 Pozemkové spoločenstvo Čirč 00329835   
toplist