Dodatok č. 24052021

Typ: Dodávateľská
Číslo: 24052021    
Predmet : Dohoda č. 21/38/012/5 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Partner: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
IČO: 30794536
Adresa: Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 24.5.2021 
Dátum účinnosti: 25.5.2021 
Deň podpisu: 24.5.2021 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
  24052021.pdf, Veľkosť: 1.15 MB
Previazané dokumenty:
toplist