Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 4419011728 17.12.2018 Živelné poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  838,56 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0028012649 2.3.2011 Za mobil - starosta ORANGE 35697270  40,34 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0028012649 7.4.2011 Za mobil - starosta ORANGE 35697270  40,34 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 01/04-2011 7.4.2011 za opravu studni v rómskej osáde Ing. Ján Horovský - HORSMAN 40635546  280,80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01/2011 22.6.2011 Zmluva o poskytnutí dočasnej návratnej finančnej výpomoci Základná škola s materskou školou Čirč 37876074  27 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2012 28.6.2012 Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Čirč mArchus Plus, s.r.o. 44652101  9 660,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2019/10 11.10.2019 Zmluva o dielo MSM - Pack, s.r.o. Prešov 36496669  41 550,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2019/IČ 5.12.2019 Mandátna zmluva ŠF & EÚ Aktivity. s.r.o. 45273791  1 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01072020 1.7.2020 Zmluva o dielo Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. 52064093  56 294,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01092017 11.9.2017 Zmluva o dielo 01092017 Martin Kočár - MAR-KO 40637123  9 384,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01092020 30.12.2020 Zmluva o dodávke vody obecným vodovodom a odovzdaním odpadových vôd miestnou kanalizáciou Petra Luttyová 53263286   
Detail Faktúra dodavateľská 0111005921 1.2.2011 za stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 31396674  900,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0111030685 22.3.2011 za stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 31396674  900,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 012012 9.2.2012 Zoznam faktúr 01/2012 Zoznam faktúr 01/2012    
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2020 17.2.2020 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve AGROČIRČ, a.s., Čirč 27 36470104   
Detail Zmluva Dodávateľská 02032021 3.3.2021 Záložná zmluva Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30416094   
Detail Zmluva Dodávateľská 0205-PRB2013Z 23.3.2016 Záložná zmluva č. 0205-PRB/2013/Z Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094   
Detail Zmluva Dodávateľská 02062021 2.6.2021 Dohoda Stredná odborná škola podnikania 37880241   
Detail Zmluva Dodávateľská 02092021 2.8.2021 Zmluva o dielo + rozpočet
Prestupné bývanie v obci Čirč - novostavba bytových domov
Solisko Čirč s.r.o., r.s.p. 52064093  527 360,36 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 022011 15.3.2011 Za murarské práce v kultúrnom dome Michal Pyda 44785348  365,00 EUR 
toplist