Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra Došlé PFA 01/2020 28.2.2020 Zoznam došlých faktúr -   33 213,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé PFA 02/2020 31.3.2020 Zoznam došlých faktúr -   107 602,92 EUR 
Detail Faktúra Došlé PFA 03/2020 30.4.2020 Zoznam došlých faktúr -   45 369,68 EUR 
Detail Faktúra Došlé PFA 04/2020 31.5.2020 Zoznam došlých faktúr -   68 052,53 EUR 
Detail Faktúra Došlé PFA 05/2020 30.6.2020 Zoznam došlých faktúr -   64 183,21 EUR 
Detail Faktúra Došlé PFA 06/2020 31.7.2020 Zoznam došlých faktúr -   55 328,74 EUR 
Detail Faktúra Došlé PFA 07/2020 31.8.2020 Zoznam došlých faktúr -   36 449,54 EUR 
Detail Faktúra Došlé PFA 08/2020 30.9.2020 Zoznam došlých faktúr -   26 047,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé PFA 09/2020 31.10.2020 Zoznam došlých faktúr -   156 790,65 EUR 
Detail Faktúra Došlé PFA 10/2020 30.11.2020 Zoznam došlých faktúr -   19 492,19 EUR 
Detail Faktúra Došlé PFA 11/2020 30.12.2020 Zoznam došlých faktúr -   180 912,79 EUR 
Detail Faktúra Došlé PFA 12/2020 31.1.2021 Zoznam došlých faktúr -   18 178,08 EUR 
Detail Faktúra Došlé PFA 01/2021 28.2.2021 Zoznam došlých faktúr -   54 911,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10072020 10.7.2020 Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania ABYS Slovakia, s.r.o. 35875593  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011/004 4.1.2011 Riadenie projektu 12/2010 Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  136,64 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011/015 2.2.2011 za riadenie projektu 1/2011 Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  136,64 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011/020 4.2.2011 za vypracovanie monitorovacej správy Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  120,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011/037 2.3.2011 za riadenie projektu 02/2011 Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  136,64 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011049 5.4.2011 za riadenie projektu 03/2011 Agentúra LPSI s.r.o 44 868 669  136,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14022020 30.12.2020 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve AGROČIRČ, a. s. 36470104   
toplist